زمین لغزش

    لغزش زمین

 

حرکت توده ای از مواد تشکیل دهنده زمین، از یک شیب به سمت پایین را زمین لغزش یا ناپایداری شیب می‌‌نامند. این پدیده که گاهی منجر به صدمات مالی و جانی جبران ناپذیری می شود در مناطق عمدتاً کوهستانی با وضعیت خاص لیتولوژیکی و اقلیمی رخ می دهد. همچنین فعالیت تکتونیکی و لرزه خیزی زیاد، امکان وقوع زمین لغزش در مناطق کوهستانی را چند برابر می کند. زمین‌لغزش در ایران به عنوان یکی از بلایای طبیعی، سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می سازد. سنجش از دور شامل فتوگرافی هوایی، و تصاویر اخذ شده توسط ماهواره ها یا هر تکنیک دورسنجی دیگر برای این مطالعه، سودمند است.

 1. کاربرد تصاویر سنجش از دور در مطالعات ناپایداری شیب ها، از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه بوده و به ویژه وقتی که از زوج تصاویر، در مطالعه سیماهای مورفولوژیکی معرّف زمین
  لغزش ها استفاده می شود؛ حائز اهمیت است.

 2. همچنین، شرایط کلی سرزمین ها، تعیین کننده قابلیت (استعداد) یک مکان برای لغزش است، که این امر از داده های سنجش از دور تفسیر می شود.

برای مطالعه و برداشت زمین لغزش از موارد زیر استفاده می شود:

 • عکسهای هوایی

 • تفسیر تصاویر ماهواره ای

 • برداشتهای زمینی و یا

 • یک پایگاه داده از رخدادهای تاریخی زمین لغزشها

نقشه نهایی، توزیع مکانی حرکات توده ای را در مقیاس های مختلف ارائه می نماید. همچنین، آنالیز تصاویر هوایی یا تصاویر ماهواره ای چند زمانی، فعالیت زمین لغزش را نشان می دهد.نقشه های زمین لغزش موجود کنونی، استاندارد شده نیستند. آنها در مقیاسهای مختلف با سطوح جزئیات متفاوت منتشر می شوند. توجه نمائید که تصویر ماهواره ای که برای تفسیر زمین لغزش بکار می رود از توانمندی بالایی در موارد زیر برخوردار باشد:

  • توان تفکیک مکانی (Spatial Resolution)

 • توان تفکیک طیفی (Spectural Resolution)

 • توان تفکیک زمانی (Temporal Resolution)

همچنین، موارد زیر برای تشخیص زمین لغزش ها از تصاویر سنجش از دور مهم می باشد:

 • مغایرت داشتن (کنتراست)

 • اندازه زمین لغزش

 • روش تفسیر ( مونوسکوپی یا استریوسکوپی)

 • تجربه حرفه ای مفسر

شکل ها: نمایش زمین لغزش تاریخی سیمره بر روی مدل رقومی ارتفاع
منطقه که تصویر TM لندست بر روی آن کشیده شده است

 

کبیر کوه
 / 0 نظر / 29 بازدید