استفاده از علم انفور ماتیک و it درجغرافیا

 

 

امروزه استفاده از علم انفور ماتیک و it در کلیه ابعاد زندگی بشر گسترش یافته و اکثر افراد جامعه به نوعی با رایانه و خدمات آن آشنا هستند. در جغرافیا نیز استفاده از رایانه کسترش وسیعی یافته و افق های تازهای را در انجام پژوهش، آموزش و نمایش اطلاعات جغرافیایی به وجود آورده است. استفاده از نرم افرار های مختلف، سایت های اینترنتی (وب سایت ها و وبلاگها) و مواردی از این قبیل در آموزشهای جغرافیایی توسعه رور افزونی یافته است. برای مثال نرم افزار های شناخت کشور ها، نرم افزارهای شناخت منظومه شمسی، استفاده از رایانه در پردازش داده های جغرافیایی، استفاده از اینترنت در جغرافیا، ارتباط با سایر جغرافی دانان از طریق Email ، استفاده از رایانه در طراحی و ساخت مدل های مختلف، استفاده از نرم افزار های رایانه ای Gis و Gps در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیا و سیستم تعیین موقعیت جهانی و...همگی موجب گردیده تا علم جغرافیا روند تکاملی را در پیش گرفته و ماهیت آن دچار دگرگونی گردد.
اکنون استفاده از فنون جغرافیایی به مراتب پر اهمیت تر از آموزش جغرافیای محض و مسائل مربوط به مبانی دانش جغرافیا، فلسفه جغرافیا، و حتی آموختن مکتب های جغرافیا است. خوشبختانه بسیاری از اساتید دانشگاههای کشورمان گر چه خود تربیت شدگان عصر آموزش جغرافیای محض بوده اند اما هم اکنون هماهنگ با روند تکاملی دانش جغرافیا با علم انفورماتیک وIt آشنایی کامل داشته و دانشجویان را به استفاده از رایانه و علم انفورماتیک ترغیب می نمایند. تردیدی نیست که جهانی شدن (Globalization) از طریق رایانه و سیستمهای ماهواره ای بر دیدگاههای جغرافی دانان کشور های مختلف اثر گذاشته و برای عقب نماندن از قافله جهانی، حد اقل کاری که باید انجام دهیم این است که به عنوان کاربر به نحو مطلوبی از رایانه و It استفاده و بهره برداری نمائیم.
استفاده از علم انفور ماتیک که زائیده جهانی شدن است بر دیدگاهها و تفکرات جغرافیایی و بطور کلی تمام برنامه ریزی هایی که مرتبط با علم جغرافیاست تاثیر می گذارد. همانطور که در توضیح رابطه جهانی شدن (Globalization) و تاثیر آن بر دیدگاهها و تفکرات جغرافیایی اشاره شد، امروزه مکتب های جغرافیایی بصورت سنتی وجود ندارند بلکه مدل ها و روشها هستند که نشان دهنده مکتب ها هستند. برای مثال نرم افرارهای آرک ویو (Arc view)، آرک اینفو (Arc/info)، ادریسی (Idrisi)، کاریس (caric)،آرک جی آی اس (Arc Gis) و ایلویس (Ilwis) در حقیقت مکاتب جغرافیایی کشور های سازنده آنها هستند که به کاربران خود در سراسر جهان القاء می شوند. نتایج نهایی حاصل از این سیستم های اطلاعات جغرافیایی در تصمیم گیری برنامه ریزان و جغرافیدانان نقش زیادی دارد و آنان را در اجرای طرح های مختلف یاری می دهد.
امید است که تمام جغرافیدان، خصوصا دانشجوان جوان از علم انفور ماتیک و it که در تمام ابعاد زندگی و علوم مختلف بشر(خصوصا علم جغرافیا) گسترش یافته است استفاده لازم را ببرند
/ 0 نظر / 11 بازدید