دلایل حرکت توده ای مواد

دلایل حرکت توده ای مواد

دلایل حرکت توده ای مواد
اول: عواملی که در افزایش نیروهای برشی موثر باشند، که از این جمله می توان به جابجایی تکیه گاه جانبی(فرسایش بر اثر رودخانه ویخچال، عمل امواج، هوازدگی، لغزش یا گسل خوردگی)، اضافه شدن بار دامنه ای (افزایش وزن بر اثر بارندگی،برف، پوشش گیاهی، تجمع مواد واریزه ای در پای دامنه)، جابجایی لایه های تحتانی که نقش تکیه گاهی دارند(انحلال در عمق و کارهای معدنی و کم شدن لایه های تحتانی رسوبی).
دوم: عواملی که منجر به تقلیل مقاومت برشی می شوند که از این جمله می توان به هوازدگی و دیگر واکنش های فیزیکوشیمیایی، تغییرات در نیروهای موجود در بین دانه ها، تغییرات در ساختمان(شکاف برداشتن شیل ها و وارفتگی ساختمان لس ها) و حفاری زمین توسط حیوانات و یا فساد ریشه گیاهان. شیب های دامنه ای و فرسایش آنها:
در ساده ترین حالت ما می توانیم سه نوع شیب را در نظر بگیریم که عبارتند از شیب مستقیم و شیب مقعر و شیب محدب
فرایندهای فرسایشی متنوعند از آن جمله می توان به خزش، جریانات سطحی، ریزش باران و فرسایش شیاری اشاره کرد.

الف- خزش
در مناطق معتدل، مرطوب و همراه با پوشش گیاهی مناسب پدیده خزش خاک پنج تا ده برابر با اهمیت تر از فرسایش سطحی (فرسایش ورقه ای) است. در مقابل در مناطق کم پوشش حاره ای یا در ساوان و مناطق نیمه خشک فرسایش ورقه ای همراه با ریزش خاک ها پنج تا ده برابر از پدیده خزش خاک سبب جابجایی رسوبات می شود. از عواملی که میزان خزش را تعیین می کنند می توان به تحرک حیوانات روی سطح شیب دار، موقعیت قطعات با توجه به تراکم پوشش گیاهی، خواص فیزیکی و شیمیایی مواد متشکله سطح زمین و تغییرات آب و هوایی اشاره کرد.
ب- جریان سطحی
نزولات جوی هنگامی می توانند در سطح شروع به حرکت کنند که میزان آن از حد اکثر مقداری که آب می تواند به درون خاک نفوذ کند بیشتر باشد و سرعت حرکت آب به شیب سطح ، ضخامت لایه آبدار، ناهمواری سطح وابسته است. در ابتدا میزان نفوذ آب به درون خاک بسیار بالا است اما بعد از 15 دقیقه شدت نفوذ در خاک به تدریج کاهش پیدا می کند تا جایی که نفوذ قطع و آب شروع به جاری شدن می کند و چهره دامنه را تغییر می دهد.
ج- برخورد قطرات باران
اصابت باران در سطح شیب داری که به وسیله گیاهان پوشیده نشده است می تواند عامل فرساینده مهمی به شمار رود و تجمع آب بر روی سطح شیبدار همراه با اصابت قطرات باران سبب می شود تا ذرات رسوب برای حرکت توسط آب جاری آماده شوند.
د- فرسایش شیاری
شیارها یا مجاری کوچک باعث نوع دیگری از فرسایش سطحی بر روی شیب ها به ویژه شیب های با پوشش گیاهی ناچیز می شود.
ه- جریان بین لایه ای
در مناطقی با نفوذ پذیری بالا و پوشش گیاهی متراکم جریانات می تواند از سطحی به تحت الارضی تغییر کند و مطلوب ترین نواحی برای جریان بین لایه ای در قاعده شیب ها که رطوبت بیشتری دارد ویا در فرو رفتگیها یا فضاهای خالی توپوگرافی که خطوط جریانات سطحی در آنجا با یکدیگر تلاقی می کنند و در مناطقی با پوشش خاکی کم ضخامت می باشد.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید