# آمار

روش‌های کیفی جغرافیا

روش‌های کیفی جغرافیا روش‌های کیفی جغرافیایی یا قوم‌نگاشتی؛ روش‌های پژوهش، را بشرجغرافی‌دانان استفاده می‌کنند. در جغرافیای فرهنگی، به کارگیری فنون پژوهش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید